ખેહ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેહ ખાવી

  • 1

    ધૂળ ખાવી કે તેથી બગડવું.