ખાઈખપૂસીને મંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈખપૂસીને મંડવું

  • 1

    ખંતપૂર્વક મંડવું; કેડો ન છોડવો.