ખાઈને ખોદવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈને ખોદવું

  • 1

    નિમકહરામ થવું.