ખાઈ ખપૂસીને લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈ ખપૂસીને લાગવું

  • 1

    કોઈ કામ પાછળ ખંતથી લાગવું.