ખાઈ જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈ જોવું

  • 1

    ખાઈને સ્વાદ તપાસી લેવો.