ખાઈ બગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈ બગાડવું

  • 1

    નિમકહરામ થવું.

  • 2

    ખાવાપીવા છતાં માંદું કે નિર્બળ રહેવું.