ખાઉકી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઉકી કરવી

  • 1

    ખાવાની ચીજ ચોરવી.

  • 2

    લાંચ લેવી.