ખાઉધર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઉધર

વિશેષણ

 • 1

  ખાખા કરનારું; ખાતાં ધરાય નહિ એવું.

 • 2

  લાંચિયું.

મૂળ

'ખાવું'+ 'ધરાવું'

ખાઉધરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઉધરું

વિશેષણ

 • 1

  ખાખા કરનારું; ખાતાં ધરાય નહિ એવું.

 • 2

  લાંચિયું.

મૂળ

'ખાવું'+ 'ધરાવું'