ખાઉં ખાઉં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઉં ખાઉં કરવું

  • 1

    ઝટ ખાઈ લેવાની ઇચ્છા દાખવવી.