ખાખી બંગાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાખી બંગાળી

  • 1

    છેક ખાલીખમ; તદ્દન ગરીબ.