ખાંચડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ટેકરીની પડખેનો સાંકડો માર્ગ.

  • 2

    ખીણ.