ખાંચમાં નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચમાં નાંખવું

  • 1

    ગૂંચવવું કે ઢીલમાં નાંખવું; આડે કે ગેરરસ્તે લઈ જવું.