ખાંચાખાંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચાખાંચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ખાડોખૈયો; ખૂણો-ખાંચરો.

  • 2

    ગલીકૂચી.