ખાંચો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચો આવવો

  • 1

    વાંધો-હરકત આવવાં (સૂતક વગેરેથી).