ખાંચો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચો કરવો

  • 1

    સપાટીમાં ખાંચો કે વાંક થાય તેમ કરવું.