ખાંચો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચો પડવો

  • 1

    વાંધો પડવો.

  • 2

    રસ્તો એકદમ વાંકમાં આવવો.

  • 3

    સૂતક વગેરેથી વિઘ્ન આવવું.