ખાંજરે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંજરે નાખવું

  • 1

    ખૂણે નાખી મૂકવું; દરકાર ન રાખવી.