ગુજરાતી

માં ખાટુંચડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાટુંચડ1ખાટુંચૈડ2

ખાટુંચડ1

વિશેષણ

  • 1

    એકદમ ખાટું.

ગુજરાતી

માં ખાટુંચડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાટુંચડ1ખાટુંચૈડ2

ખાટુંચૈડ2

વિશેષણ

  • 1

    એકદમ ખાટું.