ખાટુંમોળું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટુંમોળું થવું

  • 1

    બગડી જવું, વણસવું (કે જેથી મિજાજ ખોઈ બેસાય).