ખાટલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ખાટલો; માંચી.

  • 2

    ઠાઠડી.