ખાટલો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો આવવો

  • 1

    સુવાવડ આવવી.