ખાટલો ઊભો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો ઊભો કરવો

  • 1

    'ખાટલો ઢાળવો' થી ઊલટું.