ખાટલો ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો ખેંચવો

  • 1

    ખાટલાનું પાટી કે વાણનું ભરત ખેચીને તંગ કરવું.