ખાટલો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો ભરવો

  • 1

    ખાટલાના ચોકઠાને પાટી કે દોરી વીંટવી-ગૂંથવી.