ખાટલો ભોગવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો ભોગવવો

  • 1

    માંદગી ભોગવવી.