ખાટસવાદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટસવાદુ

વિશેષણ

  • 1

    પોતાના સંબંધ વિનાની નકામી વાતમાં રસ લેનાર.