ખાટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટી જવું

  • 1

    કમાઈ જવું.

  • 2

    ચચણી ઊઠવું; લાગી આવવું; ચડભડાટ થવો.