ખાટુંચડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટુંચડ

વિશેષણ

  • 1

    એકદમ ખાટું.

ખાટુંચૈડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટુંચૈડ

વિશેષણ

  • 1

    એકદમ ખાટું.