ખાટું ખારું ચાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટું ખારું ચાખવું

  • 1

    દુનિયાનાં સુખદુઃખનો અનુભવ લેવો.