ખાટું ચૂનો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટું ચૂનો

  • 1

    ચૂના જેવું (અતિશય) ખાટું.