ખાંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડવી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક મીઠી વાની.

ખાંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડવી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાટવડી; ચણાના લોટને બાફી, તેનું પાતળું થર થાળી પર પાથરી, તેના ગોળ વીંટા વાળી તેના પર વઘાર કરી બનાવાતી એક ગુજરાતી વાનગી.