ખાંડાની ધાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડાની ધાર

  • 1

    અતિ વિકટ સાહસભર્યું કામ.