ખાડામાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાડામાં નાખવું

  • 1

    નુકસાનમાં ઉતારવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.