ખાડામાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાડામાં પડવું

  • 1

    ભૂલ કરવી.

  • 2

    નુકસાન વહોરવું.

  • 3

    દેવું કરવું.