ખાંડાં ખખડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડાં ખખડવાં

  • 1

    લડાઈ થવી.