ખાંડીબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડીબંધ

વિશેષણ

  • 1

    ખાંડીને હિસાબે મપાય એવું; પુષ્કળ.

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ખાંડીને હિસાબે.

  • 2

    જથાબંધ.