ખાંડ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડ ખાવી

  • 1

    વધારેપડતું સારું કે રાજી થવા જેવું માની લેવું.