ખાંડ પાથરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડ પાથરવી

  • 1

    મીઠું મીઠું બોલી ખુશામત કરવી.