ખાંડ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડ ભરવી

  • 1

    મીઠું મીઠું બોલી ખુશામત કરવી.