ખાંડું મોકલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડું મોકલવું

  • 1

    વરને બદલે ખાંડું લઈને જાન મોકલવી.