ખાણ કઢાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાણ કઢાવવી

  • 1

    ધારનો ખાડો ઘસીને દૂર કરવો-કરાવવો.