ખાણ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાણ કાઢવી

  • 1

    ધારનો ખાડો ઘસીને દૂર કરવો-કરાવવો.