ખાણું ખરાબ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાણું ખરાબ થવું

  • 1

    આજીવિકા તૂટવી.

  • 2

    વચમાં વિઘ્ન પડવું.