ખાણ પૂરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાણ પૂરવું

  • 1

    ઢોરને ખવરાવવું; કે ગોતું બાફતી વખતે તેમાં ઉમેરવું.