ખાણું પાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાણું પાળવું

  • 1

    મરણ પાછળ ખાવાપીવાની બાબતમાં શોક પાળવો.