ખાતરી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતરી પડવી

  • 1

    ખાતરી થવી; વિશ્વાસ ઊપજવો.