ખાતર-બરદાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર-બરદાશ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આગતાસ્વાગતા; સરભરા.