ખાતર ઉપર દિવેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર ઉપર દિવેલ

  • 1

    નુકસાનમાં વધુ નુકસાન.