ખાતર નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર નાખવું

  • 1

    જમીનને ખાતર આપવું.