ખાતર પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર પાડવું

  • 1

    ચોરી કરવા ભીંત કોચવી.

  • 2

    ચોરી કરવી.